II. Огляд на стан алкогольного спяніння і оформлення його результатів

191

4. Огляд на стан алкогольного сп’яніння проводиться посадовими особами, яким надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, а у відношенні водія транспортного засобу Збройних Сил Російської Федерації, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, військ цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових формуваннях при федеральних органах виконавчої влади – також посадовими особами військової автомобільної інспекції в присутності 2 понятих.

5. Огляд на стан алкогольного сп’яніння здійснюється з використанням технічних засобів вимірювання, що забезпечують запис результатів дослідження на паперовому носії, дозволених до застосування Федеральною службою по нагляду у сфері охорони здоров’я, повірених у встановленому порядку Федеральним агентством з технічного регулювання і метрології, тип яких внесено до державного реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки (далі – технічні засоби вимірювання).

6. Перед оглядом на стан алкогольного сп’яніння посадова особа, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, або посадова особа військової автомобільної інспекції інформує оглянутого водія транспортного засобу про порядок огляду із застосуванням технічного засобу вимірювання, цілісності тавра державного повірника, наявності свідоцтва про повірку або записом про повірку в паспорті технічного засобу вимірювання.

7. При проведенні огляду на стан алкогольного сп’яніння посадова особа, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, або посадова особа військової автомобільної інспекції проводить відбір проби повітря, що видихається у відповідності з інструкцією по експлуатації використовуваного технічного засобу вимірювання.

8. Наявність або відсутність стану алкогольного сп’яніння визначається на підставі показань використовуваного технічного засобу вимірювання з урахуванням допустимої похибки технічного засобу вимірювання.

9. У разі виявлення наявності абсолютного етилового спирту у видихуваному повітрі в результаті огляду на стан алкогольного сп’яніння, складається акт огляду на стан алкогольного сп’яніння, форма якого затверджується Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації. До зазначеного акта долучається паперовий носій з записом результатів дослідження. Копія цього акта видається водієві транспортного засобу, стосовно якого проведено огляд на стан алкогольного сп’яніння.