IV. Медичний огляд на стан спяніння в організаціях охорони здоровя і оформлення його результатів

158

13. Медичний огляд на стан сп’яніння проводиться в медичних установах, які мають ліцензію на здійснення медичної діяльності із зазначенням відповідних робіт і послуг.

14. Медичний огляд на стан сп’яніння проводиться як безпосередньо в медичних організаціях, так і в спеціально обладнаних для цієї мети пересувних медичних пунктах, які відповідають установленим Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації вимогам.

15. Медичний огляд на стан сп’яніння проводиться лікарем-психіатром-наркологом або лікарем іншого фаху (у сільській місцевості при неможливості проведення огляду лікарем зазначений огляд проводиться фельдшером), які пройшли підготовку з питань проведення медичного огляду на стан сп’яніння водіїв транспортних засобів.

16. Визначення стану сп’яніння проводиться у відповідності з нормативними правовими актами Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації.

17. Результати медичного огляду на стан сп’яніння і лабораторних досліджень відображаються в акті медичного огляду на стан сп’яніння, форма якого затверджується Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації.

18. Акт медичного огляду на стан сп’яніння складається в 3 примірниках, підписується лікарем (фельдшером), що проводив медичний огляд на стан сп’яніння, і завіряється печаткою з назвою медичної організації та найменуванням підрозділу, в якому проводився огляд.

У разі відсутності у оглянутого водія транспортного засобу документів, що засвідчують його особу, лікарем (фельдшером) в акті медичного огляду на стан сп’яніння робиться запис, який містить відомості про офіційне джерело інформації, за допомогою якого встановлено особу освидетельствуемого.

Перший примірник акта медичного огляду на стан сп’яніння видається посадовій особі, що доставив водія транспортного засобу в медичну організацію, другий примірник акта зберігається у відповідній медичній організації, третій примірник акта видається водієві транспортного засобу, стосовно якого проводилося медичний огляд на стан сп’яніння.

19. Кожна процедура медичного огляду на стан сп’яніння реєструється у спеціальному журналі медичної організації, форма, порядок ведення та зберігання якого визначаються Міністерством охорони здоров’я Російської Федерації.

20. У разі якщо водій транспортного засобу перебуває в безпорадному стані (важка травма, несвідомий стан і інше) і для винесення висновку щодо наявності чи відсутності стану сп’яніння потрібне проведення спеціальних лабораторних досліджень біологічних рідин, акт медичного огляду на стан сп’яніння при наявності протоколу про направлення на медичний огляд на стан сп’яніння, складеного посадовою особою, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, або посадовою особою військової автомобільної інспекції, заповнюється після отримання результатів зазначених досліджень, які відображаються в акті.

Оригінал довідки про результати лабораторних досліджень, завіреної підписом спеціаліста, який проводив дослідження, долучається до другого примірника акта медичного огляду на стан сп’яніння. Перший примірник акта медичного огляду на стан сп’яніння видається на руки посадовій особі, якій надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, або посадової особи військової автомобільної інспекції або направляється поштою в орган, якому надано право державного нагляду і контролю за безпекою руху та експлуатації транспортного засобу відповідного виду, або військову автомобільну інспекцію. Другий примірник акта зберігається у відповідній медичній організації, третій примірник акта видається водієві транспортного засобу, стосовно якого проводилося медичний огляд на стан сп’яніння.