Правила проведення технічного огляду транспортних засобів (затв. постановою Уряду РФ від 5 грудня 2011 року № 1008) I. Загальні положення

177

Назад до Постанови уряду (Титульна сторінка)

1. Ці Правила встановлюють порядок надання послуг з проведення технічного огляду, включаючи оцінку відповідності транспортних засобів (у тому числі їх частин, предметів їх додаткового обладнання) обов’язковим вимогам безпеки перебувають в експлуатації транспортних засобів, що проводиться у формі технічного діагностування з метою допуску транспортних засобів до участі в дорожньому русі на території Російської Федерації та у випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації, а також за її межами.

2. Ці Правила не застосовуються до відносин, пов’язаних з проведенням технічного огляду транспортних засобів міського наземного електричного транспорту, транспортних засобів, зареєстрованих військовими автомобільними інспекціями або автомобільними службами федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, транспортних засобів органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також тракторів, самохідних дорожньо-будівельних та інших машин, які мають двигун внутрішнього згоряння об’ємом більше 50 кубічних сантиметрів або електродвигун максимальною потужністю понад 4 квт, причепів до них і які зареєстровані органами, здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки.

3. Вимоги (включаючи параметри), які пред’являються при проведенні технічного огляду транспортних засобів окремих категорій, які наведені у додатку № 1.

4. При проведенні технічного огляду транспортних засобів не застосовуються вимоги щодо наявності підлягають перевірці елементів конструкції, які не були передбачені на транспортному засобі на момент його випуску в обіг, за умови відсутності внесення змін у його конструкцію у частині зазначених елементів і містять їх вузлів і агрегатів.

5. Технічний огляд проводиться операторами технічного огляду, акредитованими в установленому порядку для проведення технічного огляду в галузі акредитації, що відповідає категоріям транспортних засобів, передбачених додатками № 1 і №2, а також організаціями, зазначеними у частині 7 статті 32 Федерального закону “Про технічний огляд транспортних засобів та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації” (далі – оператори технічного огляду).

6. Проведення технічного огляду здійснюється на платній основі згідно з договором про проведення технічного огляду, що укладається власником транспортного засобу або його представником, у тому числі представником, що діє на підставі довіреності, оформленої в простій письмовій формі (далі – заявник), та оператором технічного огляду за типовою формою зазначеного договору, затвердженою Міністерством економічного розвитку Російської Федерації.

7. Розмір плати за проведення технічного огляду та розмір плати за проведення повторного технічного огляду, який визначається обсягом виконаних робіт, встановлюються оператором технічного огляду та не можуть перевищувати граничний розмір, установлений вищим виконавчим органом державної влади суб’єкта Російської Федерації у відповідності з методикою, затвердженою Федеральною службою по тарифах.

8. Оператори технічного огляду забезпечують розміщення в мережі Інтернет і в зручному для ознайомлення місці і вигляді в пункті технічного огляду тексту Федерального закону “Про технічний огляд транспортних засобів та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації”, цих Правил, інформації довідкового характеру (у тому числі адрес оператора технічного огляду та пункту технічного огляду, номерів телефонів, адреси електронної пошти, адреси сайту оператора технічного огляду в мережі Інтернет), актуальної інформації про режим роботи пункту технічного огляду, інформації про розміри плати за послуги з проведення технічного огляду, переліку документів, необхідних для проходження технічного огляду, копії атестата акредитації (за винятком організацій, зазначених у частині 7 статті 32 Федерального закону “Про технічний огляд транспортних засобів та про внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації”), типової форми договору про проведення технічного огляду, а також забезпечують можливість попереднього запису на технічний огляд.

Назад до Постанови уряду (Титульна сторінка)