Стаття 41. Гарантії співробітникові поліції, обраним (призначеним) в законодавчий (представницький) або виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування

221

Назад до списку статей

1. Співробітник поліції, обраний (призначений) член Поради Федерації Федерального

Зборів Російської Федерації, обраний депутатом Державної Думи Федерального

Зборів Російської Федерації, депутатом законодавчого (представницького) органу

державної влади суб’єкта Російської Федерації, наділений повноваженнями вищого

посадової особи суб’єкта Російської Федерації (керівника вищого виконавчого

органу державної влади суб’єкта Російської Федерації), обраний депутатом

представницького органу муніципального освіти, глави муніципального освіти,

призначений на посаду голови місцевої адміністрації, на період здійснення

відповідних повноважень зупиняє службу в поліції або звільняється зі служби

у поліції за власним бажанням. Після припинення зазначених повноважень співробітнику

поліції за його бажанням надається раніше замещаемая посаду, а при її відсутності інша

рівноцінна посаду за попереднім або з його згоди іншого місця служби.

2. Період здійснення повноважень, передбачених частиною 1 цієї статті,

зараховується співробітникові поліції в календарному обчисленні в загальний трудовий стаж і вислугу

років, що дає право на присвоєння чергового спеціального звання, доплату за вислугу років,

додаткова відпустка призначення пенсії за вислугу років.

3. Якщо протягом одного місяця (не рахуючи періодів тимчасової непрацездатності)

після закінчення строку здійснення повноважень, передбачених частиною 1 цієї статті,

співробітник поліції не повідомить про це федеральний орган виконавчої влади у сфері

внутрішніх справ, він підлягає звільненню з підстави, передбаченої пунктом 20 частини 1

статті 40 цього закону.

Назад до списку статей