Додаток N 4. Інструкція щодо порядку ведення та зберігання облікової форми N 304/у Журнал реєстрації медичних оглядів на стан спяніння осіб, які керують транспортними засобами

194

Назад до списку Додатків

1. Облікова форма “Журнал реєстрації медичних оглядів на стан сп’яніння осіб, які керують транспортними засобами” (далі по тексту – журнал), що ведеться в організаціях охорони здоров’я, які здійснюють медичний огляд на стан сп’яніння.

2. Журнал заповнюється медичним працівником, який бере участь у проведенні медичного огляду на стан сп’яніння.

3. Реєстрація кожного випадку проведеного медичного огляду на стан сп’яніння завіряється підписом лікаря (фельдшера), який проводив огляд.

У випадках, коли остаточний висновок за результатами медичного огляду виноситься після отримання результатів лабораторного дослідження, розписується в журналі лікар (фельдшер), який проводив огляд, та керівник структурного підрозділу організації охорони здоров’я, де здійснювалося медичний огляд на стан сп’яніння.

4. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою організації охорони здоров’я та підписом її керівника.

5. Не рідше одного разу в три місяці ведення журналу перевіряється керівником (заступником керівника) організації охорони здоров’я, в структурному підрозділі якого здійснюється медичний огляд на стан сп’яніння, із зазначенням дати перевірки та підписом під останнім зареєстрованим медичним оглядом.

6. У процесі роботи з журналом забезпечується його зберігання, що виключає доступ до журналу сторонніх осіб.

7. Заповнений журнал засвідчується підписом керівника організації охорони здоров’я і зберігається протягом 3 років.

8. Нумерація проведених медичних оглядів починається з 1 січня кожного року.

У разі закінчення журналу до кінця року в наступному журналі нумерація продовжує нумерацію закінченої і зданого на зберігання журналу.

Назад до списку Додатків