Стаття 3. Зобовязання Договірних сторін

195

Назад до списку статей

1. а) Договірні сторони вживають відповідних заходів до того, щоб діють на їх території правила дорожнього руху по своїй суті відповідали положень розділу II цієї Конвенції. За умови, що ці правила ні в якому відношенні не суперечать згаданим положенням:

i) ці правила можуть не включати ті положення, які відносяться до випадків, не мають місця на території цієї Договірної сторони;

ii) ці правила можуть містити положення, які не передбачені в главі II.

b) Положення цього пункту не зобов’язують Договірні сторони передбачати санкції за будь-яке порушення положень глави II, які вони включили у свої правила дорожнього руху.

2. а) Договірні сторони вживають також належних заходів до того, щоб діють на їх території правила, що стосуються технічних умов, яким повинні відповідати автомобілі та причепи, відповідали положенням додатка 5 до цієї Конвенції; ці правила можуть містити положення, які не передбачені в додатку 5, за умови, що ці положення не будуть ні в якому відношенні суперечити принципам безпеки, що визначає положення додатка 5. Вони також вживають належних заходів до того, щоб перебувають у міжнародному русі автомобілі та причепи, зареєстровані на їхній території, відповідали положень додатка 5 цієї Конвенції.

b) Що стосується діючих на території Договірних сторін правил, то положення цього пункту не наказують цим сторонам будь-яких зобов’язань щодо технічних умов, яким повинні відповідати механічні транспортні засоби, що не є автомобілями стосовно до цієї Конвенції.

3. З урахуванням відступів, передбачених у додатку 1 до цієї Конвенції, Договірні сторони зобов’язуються допускати до міжнародного руху на своїй території автомобілі та причепи, які відповідають вимогам, передбаченим у розділі III цієї Конвенції, і водії яких відповідають вимогам глави IV; Договірні сторони зобов’язуються також визнавати свідоцтва про реєстрацію, що видаються відповідно до положень глави III, як засвідчують, якщо не буде доведено протилежне, що транспортні засоби, на які вони видані, відповідають умовам, передбаченим у зазначеній главі III.

4. Заходи, які Договірні сторони взяли чи візьмуть або в односторонньому порядку, або шляхом підписання двосторонніх або багатосторонніх угод з метою допущення на їх території до міжнародного руху автомобілів і причепів, що не задовольняють всім умовам, зазначеним у розділі III цієї Конвенції, і визнання, крім випадків, передбачених у главі IV, насправді на їх території водійських посвідчень, виданих якою-небудь іншою Договірною стороною, вважаються такими, що відповідають цілям цієї Конвенції.

5. Договірні сторони зобов’язуються допускати до міжнародного руху на своїй території велосипеди та велосипеди з підвісним двигуном, що відповідають технічним умовам, передбаченим у розділі V цієї Конвенції, і водії яких мають звичайне місце проживання на території іншої Договірної сторони. Жодна Договірна сторона не може вимагати наявності водійського посвідчення у водіїв велосипедів чи велосипедів з підвісним двигуном, що перебувають у міжнародному русі; проте ті Договірні сторони, які відповідно до положень пункту 2 статті 54 цієї Конвенції зроблять заяву щодо прирівнювання до мотоциклів велосипедів з підвісним двигуном, можуть вимагати наявності водійського посвідчення у водіїв велосипедів з підвісним двигуном, що перебувають у міжнародному русі.

5-біс. Договірні сторони приймають необхідні заходи для забезпечення навчання правилам дорожнього руху на регулярній і постійній основі, особливо у школах на всіх рівнях.

5-тер. Якщо навчання водінню проводиться в закладах з підготовки професійних водіїв, то в національному законодавстві повинні передбачатися мінімальні вимоги до навчального курсу і кваліфікації викладачів, які здійснюють таке навчання.

6. Договірні сторони зобов’язуються повідомляти будь-якій Договірній стороні на її прохання інформацію, необхідну для встановлення особи, на ім’я якого механічний транспортний засіб або зчеплений з таким транспортним засобом причіп зареєстровані на їх територіях, якщо в представленій прохання зазначено, що цей транспортний засіб брали участь у дорожньо-транспортній пригоді або водій такого транспортного засобу допустив серйозні порушення правил дорожнього руху і в зв’язку з цим підлягає серйозного покарання або позбавлення права на керування транспортним засобом на території Договірної сторони, яка звернулася з таким проханням.

7. Вважаються такими, що відповідають цілям цієї Конвенції заходи, які взяли чи візьмуть Договірні сторони або в однобічному порядку або шляхом укладання двосторонніх або багатосторонніх угод з метою полегшення міжнародного руху шляхом спрощення митних, поліцейських, санітарних або інших подібних формальностей, а також заходи, спрямовані на те, щоб привести у відповідність компетенції та години роботи митних відділень та постів на одному і тому ж прикордонному пункті.

8. Положення пунктів 3, 5 і 7 цієї статті не перешкоджають використанню кожною Договірною стороною свого права підпорядковувати допущення до міжнародного руху на її території автомобілів, причепів, велосипедів з підвісним двигуном і велосипедів, а також їх водіїв і пасажирів своїми правилами комерційних перевезень пасажирів і вантажів, своїми правилами в області страхування цивільної відповідальності водіїв і своїм митних правил, а також взагалі своїм приписів у сферах, що не належать до дорожнього руху.

Назад до списку статей