Додаток 2. Реєстраційний номер та реєстраційний знак автомобілів і причепів, що перебувають у міжнародному русі

221

Назад до списку Голів

1. Зазначений у статтях 35 і 36 цієї Конвенції реєстраційний номер повинен складатися або з цифр, або з цифр і букв. Цифри повинні бути арабськими, а букви – великими літерами латинського алфавіту. Проте допускається вживання інших цифр або букв, але в таких випадках реєстраційний номер повинен бути повторений арабськими цифрами і заголовними латинськими літерами.

2. Реєстраційний номер повинен бути складений і позначений таким чином, щоб знаходиться на осі нерухомого транспортного засобу спостерігач міг його розрізняти вдень у ясну погоду з відстані не менше 40 м; однак Договірні сторони можуть зменшити це мінімальна відстань для зареєстрованих на їх території мотоциклів і особливих категорій автомобілів, реєстраційними номерами яких важко надати такі розміри, щоб їх можна було розрізнити з відстані 40 м.

3. Якщо реєстраційний номер позначений на табличці, то ця табличка повинна бути плоскою і закріплена в вертикальному або майже вертикальному положенні перпендикулярно середнього поздовжнього перерізу транспортного засобу.

Якщо номер позначається або наноситься фарбою на самому транспортному засобі, поверхня, на якій він позначається або наноситься фарбою, повинна бути плоскою і вертикальною або майже плоскою і вертикальної та перпендикулярної середнього поздовжнього перерізу транспортного засобу.

4. Без шкоди для положень пункту 61 g) додатка 5 до цієї Конвенції фон реєстраційного знака, на якому поміщений реєстраційний номер, а також, де це можливо, відмітний знак держави, в якій зареєстровано транспортний засіб і, можливо, додатково зображені прапор чи герб згідно з умовами, визначеними у додатку 3, може бути із світлоповертального матеріалу.

5. Фон тієї частини реєстраційного знака, де зображений відмітний знак, повинен бути з того ж матеріалу, що і матеріал, використовуваний для фону тій частині, де поміщений реєстраційний номер.

Назад до списку Голів