II. Основні принципи розрахунку тарифів

203

Назад

2.1. Граничний розмір плати за проведення ТО повинен забезпечувати відшкодування економічно обгрунтованих і документально підтверджених витрат на проведення технічного огляду і отримання прибутку, необхідного для розвитку та фінансування витрат на проведення технічного огляду.

2.2. Визначення складу витрат, які застосовуються для розрахунку граничного розміру плати за проведення ТО, і оцінка їх обґрунтованості виробляються з урахуванням вартості окремих технологічних операцій, бланків талонів технічного огляду або (в разі видачі) бланків міжнародних сертифікатів технічного огляду.

2.3. Розрахунок граничного розміру плати за проведення ТО проводиться на підставі даних окремого обліку доходів і витрат за видами діяльності (роздільний облік доходів і витрат за проведення ТО і доходів і витрат від інших видів діяльності). При встановленні граничного розміру плати за проведення не допускається повторний облік одних і тих же витрат за різними видами діяльності.

2.4. Граничний розмір плати за проведення ТО розраховується з урахуванням технології виконуваних робіт шляхом прямого віднесення фактичних витрат на собівартість проведення технічного огляду.

При розрахунку граничного розміру плати за проведення ТО для операторів технічного огляду (далі – оператори), які раніше не здійснювали діяльність з технічного огляду транспортних засобів і не мають фактичних даних по витратах, розрахунок здійснюється на підставі планованих показників їх діяльності. Плановані показники діяльності для таких операторів приймаються з урахуванням порівняльного аналізу з витратами операторів, що здійснюють аналогічну діяльність.

2.5. При розрахунку граничного розміру плати за проведення ТО витрати на оплату праці визначаються з урахуванням галузевих тарифних угод, укладених відповідними організаціями, за їх наявності.

2.6. У суб’єктах Російської Федерації, на території яких встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, граничний розмір плати за проведення ТО для операторів, що здійснюють свою діяльність у таких районах, розраховується з урахуванням зазначених коефіцієнтів.

2.7. Розрахунок граничного розміру плати за проведення ТО приймається на період дорівнює календарному року.

Назад