Стаття 45

149

Назад до списку статей

1. Ця Конвенція відкрита в Центральних установах Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку до 31 грудня 1969 року для підписання всіма державами – членами Організації Об’єднаних Націй або членами будь-яких спеціалізованих установ, або членами Міжнародного агентства з атомної енергії, або Сторонами Статуту Міжнародного Суду та будь-якою іншою державою, запрошеною Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй стати Стороною цієї Конвенції.

2. Ця Конвенція підлягає ратифікації. Ратифікаційні грамоти передаються на зберігання Генеральному секретарю Організації Об’єднаних Націй.

3. Ця Конвенція залишається відкритою для приєднання до неї будь-якої з держав, зазначених у пункті 1 цієї статті. Документи про приєднання передаються на зберігання Генеральному секретарю.

4. Кожна держава має в момент підписання цієї Конвенції або здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання повідомити Генерального секретаря про обраний ним відмінний знак, який буде проставлятися, згідно з додатком 3 до цієї Конвенції, які перебувають у міжнародному русі зареєстрованих ним транспортних засобах. За допомогою наступної нотифікації, адресованої Генеральному секретарю, кожна держава може змінити раніше обраний ним відмітний знак.

Назад до списку статей