Додаток 4. Розпізнавальні знаки автомобілів і причепів, що перебувають у міжнародному русі

189

1. Розпізнавальні знаки включають:

a) для автомобілів:

i) назву або марку заводу-виробника транспортного засобу;

ii) на шасі або (при його відсутності) на кузові автомобіля – заводський номер або серійний номер заводу-виготівника;

iii) на двигуні – заводський номер двигуна, якщо такий номер позначається заводом-виробником;

b) для причепів – позначення, зазначені вище в підпунктах i) та ii);

c) для велосипедів з підвісним двигуном – вказівка робочого об’єму двигуна і марку “СМ”.

2. Букви і цифри, включені в розпізнавальні знаки, згадані у пункті 1 цього додатка, мають міститися в легко доступному місці і бути зручними для читання; крім того, вони повинні бути зроблені таким чином, щоб їх було важко змінити або усунути. Розпізнавальні знаки повинні наноситися або виключно латинськими літерами або літерами і арабськими цифрами, або вони повинні бути повторені таким чином.

Назад до списку Голів